ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 
     
     
 

    Εξετάσεις Πιστοποίησης   

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αίτηση εξετάσεων πιστοποίησης

 Κατεβάστε την αίτηση για Word

 

 

 

 

 


 
 
 

Η Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών λειτουργεί και ως Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο Διεθνώς Αναγνωρισμένων Διπλωμάτων Γλωσσομάθειας.

Τις εξετάσεις διεξάγουν επιτροπές εξεταστών προερχόμενων από τα συνεργαζόμενα με το ΙΜΧΑ πανεπιστήμια, που είναι ταυτόχρονα οι διεθνώς αναγνωρισμένοι αρμόδιοι φορείς για την πιστοποίηση της εκάστοτε γλώσσας.

Οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΙΜΧΑ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εξεταζομένων ολοκληρώνονται στη διάρκεια ενός σαββατοκύριακου (γραπτά και προφορικά).

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται 1 φορά το χρόνο, κάθε Ιούνιο, και οι αιτήσεις συμμετοχής σε αυτές κατατίθενται μέχρι τέλος Μαΐου.

Φορείς πιστοποίησης:

Αλβανική:

UNIVERSITETI I TIRANËS (Departamenti i Gjuhës Shqipe).

Βουλγαρική:

SOFIA UNIVERSITY ‘ST. KL. OHRIDSKI’.

Ρουμανική:

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI (Facultatea de Litere).

Ρωσική:

STATE PUSHKIN INSTITUTE OF RUSSIAN LANGUAGE MOSCOW (αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ).

Σερβική:

UNIVERZITET U BEOGRADU (Filozofski Fakultet).

Τουρκική:

ANKARA ÜNIVERSİTESİ-TÖMER.

Εξετάσεις πιστοποίησης.

(Τα παρακάτω ισχύουν για τις εξετάσεις πιστοποίησης του Ιουνίου 2016.)

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής:

Από  2 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2017, καθημερινά εκτός Παρασκευής, ώρες 16:30-21:30μ.μ., στη Γραμματεία της Σχολής  στον 1° όροφο. Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά.

Ημερομηνία – ώρες εξετάσεων:

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Αλβανική Βουλγαρική Ρουμανική Ρωσική Σερβική Τουρκική

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

24/2/2018

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 25/2/2018

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

 

 

 

Προσέλευση των εξεταζομένων στις 8:30 π.μ.. Έναρξη εξετάσεων στις 9.00 π.μ. Απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα.

 

Το οριστικό πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες εξέτασης του κάθε επιπέδου θα ανακοινωθεί μία εβδομάδα πριν από τις εξετάσεις.

*Οι εξετάσεις πιστοποίησης στην τουρκική γλώσσα την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου  θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης και όχι με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 

 Γλώσσα / Επίπεδο

Α1

Στοιχειώδης

γνώση

Α2

Βασική

γνώση

Β1

Μέτρια

γνώση

Β2

Καλή

γνώση

C1

Πολύ

καλή γνώση

C2

Άριστη

γνώση

Ρωσική

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ*

Σερβική

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

Βουλγαρική*

Σόφια

  ΙΜΧΑ*

ΙΜΧΑ*

ΙΜΧΑ*

ΙΜΧΑ*

ΙΜΧΑ*

*(για τη βουλγαρική γλώσσα +1 φωτογραφία ταυτότητας).

  

 Γλώσσα / Επίπεδο

Α1

Στοιχειώδης

γνώση

Α2

Βασική

γνώση

Β1

Μέτρια

γνώση

Β2

Καλή

γνώση

C1

Πολύ

καλή γνώση

C2

Άριστη

γνώση

Ρουμανική

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

Τουρκική

ΙΜΧΑ ΙΜΧΑ ΙΜΧΑ ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ*

Ø

Αλβανική

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

ΙΜΧΑ

*(για το επίπεδο C1 της τουρκικής γλώσσας +1 φωτογραφία ταυτότητας)

 

Οδηγίες εγγραφής:

 

Oι υποψήφιοι προκειμένου να καταχωρηθούν επισήμως στις λίστες των συμμετεχόντων, θα πρέπει έως τις 31/5/2016 να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (είτε ταχυδρομικώς είτε ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας της Σχολής, sbg@imxa.gr):

  1. Την αίτηση εγγραφής για τις εξετάσεις πιστοποίησης (η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα)

  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

  3. Το αποδεικτικό πληρωμής για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Τα εξέταστρα καταβάλλονται στην Εθνική Τράπεζα. Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται η λέξη «ΕΞΕΤΑΣTΡΑ» και το όνομα του υποψηφίου. Σε περίπτωση που η κατάθεση γίνει με έμβασμα μέσω άλλης τράπεζας, τότε προκύπτει επιβάρυνση προμήθειας και για τις δύο πλευρές. Αυτή η επιβάρυνση θα αναλαμβάνεται στο σύνολό της από τον εντολέα-καταθέτη.

  4. Για τους εξεταζόμενους της Βουλγαρικής και του C1 της Τουρκικής μία έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας την οποία μπορούν να προσκομίσουν κατά την ημέρα εξέτασης.

Σε περίπτωση μη συμμετοχής στις εξετάσεις τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.

 

 
 

 

 
 

Back to the top

 
 

Back