Ανακοινώσεις

 

O Σύλλογος με τη σημερινή του μορφή ιδρύθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1984, με την προτροπή τού τότε Διευθυντή της Σχολής κ. Ιωάννη Λαμψίδη.

Οι σκοποί του σύμφωνα με το καταστατικό είναι:

α) Η προάσπιση και προαγωγή των ενδιαφερόντων, συμφερόντων και δικαιωμάτων των  μελών του.

β) Η επιμόρφωση των μελών του για την καλύτερη εκμάθηση των βαλκανικών γλωσσών.

γ) Η διατήρηση και η σύσφιξη των σχέσεων που δημιουργήθηκαν στη Σχολή μεταξύ των σπουδαστών.

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι της Σχολής Βαλκανικών Γλωσσών του ΙΜΧΑ καθώς και οι καθηγητές της Σχολής.

Ο Σύλλογος αριθμεί περί τα 250 μέλη και διοργανώνει Διαλέξεις, Εκπαιδευτικές Εκδρομές, Ξεναγήσεις, Παρουσιάσεις βιβλίων, Συνεστιάσεις και άλλες εκδηλώσεις.

Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά διετία από τη Γενική Συνέλευση.

Επιθυμία του Συλλόγου μας είναι να πλαισιωθεί από νέα μέλη ώστε να υπάρχει συνέχεια και ανανέωση.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Πρόεδρος: κ. Ιωάννης Βασιλείου

e-mail:

   

Αίτηση εγγραφής

     
   
 

Back