Επικοινωνία


   
   

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

Μεγ. Αλεξάνδρου 31Α
Τ.Θ. 50864, 54008 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 832143,      Fax: 2310 831429
e-mail:
imxa@imxa.gr

   
           
           
   

ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,  ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Μεγ. Αλεξάνδρου 31Α - 1ος όροφος
Τ.Θ. 50864, 54008 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 830225,      Fax: 2310 831429
e-mail:
sbg@imxa.gr

   
           
           
   

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μεγ. Αλεξάνδρου 31Α
Τ.Θ. 50864, 54008 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 832143,      Fax: 2310 831429
e-mail:
iss@imxa.gr