ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ


ΜέληΕκδηλώσειςΕπικοινωνίαPhoto Gallery


Περιγραφή της Ομάδας


Η Διεπιστημονική Ομάδα Νέων (ΔΟΝ) είναι μια πρωτοβουλία μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και νέων επιστημόνων, η οποία συνεργάζεται με το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ).

Μέσα από την πραγματοποίηση ομιλιών, ημερίδων και εκδηλώσεων, παρουσιάζονται ποικίλης  ύλης  θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα, τις ανησυχίες, τα προβλήματα και την δράση των νέων σήμερα. Ομιλητές θα είναι πεπειραμένοι αλλά και νέοι ειδήμονες από διαφορετικά πεδία και φορείς, καθηγητές, φοιτητές, κ.α.

Κύρια μελήματα θα είναι η ευαισθητοποίηση, η κινητοποίηση  και η ανάληψη δράσης εκ μέρους των νέων για φλέγοντα ζητήματα, μέσω του εποικοδομητικού και επιστημονικού διαλόγου και της κριτικής ανάλυσης. Στόχος είναι η δραστηριοποίηση των νέων και η εξαγωγή συμπερασμάτων, ώστε να προκύψουν πιθανές λύσεις.

 

 

Τα Ιδρυτικά  Μέλη


Γιαννίδης Κώστας

Κοντάκης Ιωάννης

Οζούνη Ειρήνη

Πολύχρους Γεώργιος

Τσιρώνη Φωτεινή