Ανακοινώσεις


 

Δραστηριότητες του ΙΜΧΑ

 

1. Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στην πόλη των Σκοπίων. Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λειτούργησαν τμήματα ενηλίκων, καθώς και ένα τμήμα παιδιών 10-12 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι οι σπουδαστές να ολοκληρώσουν έναν τριετή κύκλο μαθημάτων και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την ευγενική χορηγία της ΟΚΤΑ AD Skopje, αλλά κυρίως χάρη στο ενδιαφέρον του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας κ. Ιωάννη Γερουλάνου, που από την πρώτη στιγμή στάθηκε αρωγός στην προσπάθειά μας αυτή.

 

2. Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) οργανώνει και λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές Ρομά γυμνασίου και λυκείου στο Δροσερό Ξάνθης. Η δράση αυτή υλοποιείται σε συνέχεια της συνεργασίας που έχει εδραιώσει το ΙΜΧΑ με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Δροσερού, Ελπίδα. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε το 2011 με την οργάνωση και διδασκαλία μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε γυναίκες Ρομά με σκοπό την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού.

 


 

 

Εγγραφές καθημερινά 16:00 έως 20:00
Νέες χαμηλές τιμές στα τμήματα αρχαρίων
Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ
50% έκπτωση στα εξέταστρα για τους σπουδαστές του ΙΜΧΑ
τηλ. επικοινωνίας 2310 830225
● E-mail: sbg@imxa.gr
 

 


 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) και το Πανεπιστήμιο An-Najah National University της Nablus , σύναψαν συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας για την οργάνωση εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας της Αραβικής Γλώσσας στη Βόρειο Ελλάδα.

Το πιστοποιητικό που εκδίδει το Πανεπιστήμιο An-Najah National University της Nablus αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ (άρθρο 33 του ν. 4521/2018 - ΦΕΚ 38 Α΄)

 


 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΜΧΑ

 

Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την αναγνώριση των Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας που χορηγεί η Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών, από το ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ν. 4610/2019 άρθρο 248 (ΦΕΚ 70/τεύχος Α’/7-5-2019), στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Η γνώση της αλβανικής, αραβικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, ρωσικής, σερβικής και τουρκικής γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις».

Κατόπιν τούτου θα διοργανωθούν εξετάσεις πιστοποίησης στην αλβανική, αραβική, βουλγαρική, ρουμανική, σερβική και τουρκική γλώσσα τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

Αλβανική 23 Ιουνίου 2019 (όλα τα επίπεδα)
Αραβική 30 Ιουνίου 2019 (επίπεδα Α2, Β1, Β2)
Βουλγαρική 22 Ιουνίου 2019 (επίπεδα Α2, Γ1, Γ2)
Βουλγαρική 3 Ιουνίου 2019 (επίπεδα Β1, Β2)
Ρουμανική 22 Ιουνίου 2019 (όλα τα επίπεδα)
Σερβική 29-30 Ιουνίου 2019
Τουρκική 30 Ιουνίου 2019 (όλα τα επίπεδα)

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Ιδρύματος.

 

Ώρα προσέλευσης εξεταζομένων:

9:00 π.μ. Απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα. Το οριστικό πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες εξέτασης του κάθε επιπέδου θα ανακοινωθεί μία εβδομάδα πριν από τις εξετάσεις.

 

Οδηγίες εγγραφής :

Oι υποψήφιοι προκειμένου να καταχωρηθούν επισήμως στις λίστες των συμμετεχόντων, θα πρέπει έως τις 10/6/2019 να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (είτε ταχυδρομικώς είτε ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας της Σχολής sbg@imxa.gr):

1. Την αίτηση εγγραφής για τις εξετάσεις πιστοποίησης (η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα)

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Το αποδεικτικό πληρωμής για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Σχολή Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών καθημερινά 16:00 έως 20:00.

 


 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

 

UNIVERSITETI I TIRANËS 30 Ιουνίου 2019
SOFIA UNIVERSITY ‘ST. KL. OHRIDSKI’ 29 Ιουνίου 2019
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI  
STATE PUSHKIN INSTITUTE  
OF RUSSIAN LANGUAGE MOSCOW 22-23 Ιουνίου 2019
PeopleCert TÖMER 29 Ιουνίου 2019
UNIVERZITET U BEOGRADU  

                            

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Ιδρύματος.

 

Ώρα προσέλευσης υποψηφίων:

9:00 π.μ. Απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα. Το οριστικό πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες εξέτασης του κάθε επιπέδου θα ανακοινωθεί μία εβδομάδα πριν από τις εξετάσεις.

 

Οδηγίες εγγραφής:

Oι υποψήφιοι προκειμένου να καταχωρηθούν επισήμως στις λίστες των συμμετεχόντων, θα πρέπει έως τις 31/5/2019 να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (είτε ταχυδρομικώς είτε ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας της Σχολής sbg@imxa.gr):

1. Την αίτηση εγγραφής για τις εξετάσεις πιστοποίησης (η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα)

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Το αποδεικτικό πληρωμής για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.imxa.gr ή να απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Σχολής καθημερινά από τις 16:00 έως τις 20:00.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 830225.

Email: sbg@imxa.gr. Email Διεύθυνσης: arvanitidou@imxa.gr .

 


 

 


 

 


 

CALL FOR PAPERS

 

Balkan Studies (BS) is an open access international journal published by the Institute for Balkan Studies in Thessaloniki, Greece. The journal publishes research papers in the fields of History, Social Studies, Politics, International Relations, Folklore, Economy, Religion, etc. from Antiquity to Modern times and focuses particularly on the geographic area of Eastern Mediterranean: Balkans/SE Europe, Black Sea, Middle East, North Africa.

Since 2012 Balkan Studies is published in electronic version on the official website of the Institute for Balkan Studies: www.imxa.gr .

Prospective authors are invited to submit original papers for Vol. 53 which is scheduled to be published by the end of 2019. Papers and abstracts can be sent to Eleftheria Manta at elefmant@hist.auth.gr or elemanta@yahoo.gr .

Papers (with a 200 words abstract and a short CV): until May 31st, 2019 Original papers: 7-10.000 words (footnotes included) Book reviews: 1.500 words All submissions are subjected to double-blind peer review. For footnotes and other references, prospective authors are asked to follow the Chicago Manual of Style (attached).

Editorial Board:

Iakovos Michailides, Associate Professor, Aristotle University of Thessaloniki

Miltiadis Sarigiannidis, Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki

Eleftheria Manta, Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

 

Τα Βαλκανικά Σύμμεικτα είναι ένα γνωστό επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται από το 1980 από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του ανέκαθεν υπήρξε να αποτελέσει ένα βήμα δημοσίευσης εργασιών νέων Ελλήνων και ξένων ερευνητών, με θέματα που εντάσσονται στα γνωστικά πεδία της Ιστορίας, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, της Γλωσσολογίας, της Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Οικονομίας, της Θρησκείας, της Διπλωματίας και των Διεθνών Σχέσεων κ.λπ. και σχετίζονται με την Ελλάδα και τον ευρύτερο χώρο της ΝΑ Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Από το 2014 το περιοδικό εκδίδεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου: www.imxa.gr .

Το προσεχές Τεύχος, αρ. 19, προβλέπεται να κυκλοφορήσει έως το τέλος του 2019. Όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή υποψήφιοι διδάκτορες και ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν εργασίες τους, μπορούν να απoστείλουν το κείμενό τους καθώς και μία σύντομη περίληψη (ελληνικά και αγγλικά) στην κα Ελευθερία Μαντά, στο elefmant@hist.auth.gr  ή στο elemanta@yahoo.gr .

Υποβολή κειμένου (με περίληψη 200 λέξεων): έως 31 Μαΐου 2019 Έκταση κειμένου: 6-9.000 λέξεις (περιλαμβανομένων των υποσημειώσεων) Βιβλιοκρισίες: 1.500 λέξεις Όλα τα προτεινόμενα προς δημοσίευση κείμενα υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης από ειδικούς.

Για την οργάνωση των υποσημειώσεων, οι συγγραφείς οφείλουν να ακολουθούν το συνημμένο πρότυπο (ChMS ).

Συντακτική Επιτροπή:

Δημήτριος Μαυροσκούφης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, ομότ. Καθηγητής, ΑΠΘ

Ιωάννης Ξυδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΑΠΘ

 


 

To Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το Πανεπιστήμιο Yale των Η.Π.Α. αναγνώρισε επίσημα το Διεθνές Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού  για τη χορήγηση στους συμμετέχοντες σε αυτό φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου πιστωτικών μονάδων.

Πρόκειται για ένα σημαντικό προηγούμενο που δημιουργείται στον χώρο των Πανεπιστημίων των Η.Π.Α. Φοιτητές και φοιτήτριες και από άλλα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. ενημερώνονται πλέον άμεσα για το Διεθνές Πρόγραμμα από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Yale

Tο Διεθνές Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού (International Summer School), διοργανώνεται κάθε Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Κωνσταντίνου Α. Δημάδη, καθηγητή στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει προσφέρει σε χιλιάδες αλλοδαπούς την ευκαιρία όχι μόνο να καλλιεργήσουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας και, ιδιαίτερα, της Βόρειας Ελλάδας. Στην υλοποίηση του Προγράμματος κάθε χρόνο το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συμμετέχει ενεργά, με τη χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές πανεπιστημιακών τμημάτων Νεοελληνικών Σπουδών του εξωτερικού, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

 


 

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι τον Ιούνιο του 2018 θα πραγματοποιηθούν στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για πρώτη φορά, εξετάσεις πιστοποίησης αραβικής γλώσσας από το Πανεπιστήμιο An-Najah National University της Nablus, μοναδικού φορέα αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ (άρθρο 33 του ν. 4521/2018 - ΦΕΚ 38 Α΄).

 

Η διάταξη του Υπουργείου Παιδείας για την αναγνώριση της Αραβικής γλώσσας κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η Αραβική γλώσσα καταλαμβάνει την 6η σε σειρά θέση των επίσημων γλωσσών του ΟΗΕ. Αποτελεί επίσημη γλώσσα 22 αραβικών χωρών και έχει πάνω από 467.000.000 φυσικούς ομιλητές.

 

Οι εξετάσεις για όλη τη Βόρεια Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν στη Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών του ΙΜΧΑ στη Θεσσαλονίκη στις 23-24 Ιουνίου 2018.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τη Γραμματεία της Σχολής Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών 10:00-21:00.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2310 832143, 2310830225

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: sbg@imxa.gr

 


 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΣΛΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  ΤΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΛΑΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Η είσοδος των σλαβικών λαών στον Χριστιανισμό σήμαινε αυτόματα την ένταξή τους στη μεγάλη οικογένεια των πολιτισμένων λαών της Ευρώπης. Η κυριλλο-μεθοδιανή αποστολή στη Μ. Μοραβία είχε ως αποτέλεσμα της δημιουργία του πρώτου σλαβικού αλφαβήτου και κατά συνέπεια την ανάπτυξη του γραπτού σλαβικού πολιτισμού. Έκτοτε σημειώθηκε μία συνεχή και αδιάκοπη ροή πολιτιστικών επιρροών από τον βυζαντινό κόσμο, με συνέπεια τη δημιουργία μιας λογοτεχνικής παράδοσης, που είχε βασιστεί σε βυζαντινά πρότυπα. Στην Παλαιά Εκκλησιαστική Σλαβονική Γλώσσα μεταφράστηκαν τα Λειτουργικά Κείμενα από τους αδερφούς Κωνσταντίνο-Κύριλλο και Μεθόδιο.

Στόχος του σεμιναρίου είναι κυρίως η επαφή των σπουδαστών με τις  μορφές του μεσαιωνικού σλαβικού πολιτισμού με έμφαση στο ρόλο και τη σημασία της Παλαιοσλαβικής γλώσσας.

Η οργάνωση της διδασκαλίας των σεμιναρίων θα αποτελείται από δύο κατευθυντήριους άξονες. Σε πρώτη φάση θα μελετηθεί η Παλαιοσλαβική γλώσσα σε γραμματικό, φωνολογικό και συντακτικό επίπεδο, ενώ από την άλλη οι παραδόσεις θα εμπλουτίζονται με αναφορές στην ιστορική πραγματικότητα των σλαβικών λαών, στη λογοτεχνική παραγωγή τους, στην εξέλιξη και μορφή της τέχνης. Παράλληλα θα γίνονται αναφορές στις κοινωνικές, στις πολιτικές, στις εκκλησιαστικές και τέλος στις ιδεολογικές προεκτάσεις.

Βασικός άξονας της διδασκαλίας θα είναι η διαδραστική παρουσίαση του εποπτικού υλικού (διαφάνειες pdf, power point) και η ομαδοσυνεργατική συμμετοχή των σπουδαστών μέσω ηλεκτρονικού φόρουμ, το οποίο θα λειτουργήσει βοηθητικά, με στόχο την εμπέδωση της ύλης των μαθημάτων.

Έτσι, μετά το πέρας του σεμιναρίου θα έχουν αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα της Παλαιοσλαβικής γλώσσας και του σλαβικού μεσαιωνικού κόσμου γενικότερα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) στη Γραμματεία της Σχολής στη διεύθυνση sbg@imxa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με τη Γραμματεία της Σχολής από τις 16:30-21:30.

 


 

Eγγραφές

για νέα τμήματα εκμάθησης γλωσσών γίνονται κάθε

Σεπτέμβριο και Ιανουάριο

 

 

Πληροφορίες καθημερινά 9:00-21:00 

 


ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

  • Στόχος του σεμιναρίου είναι η γνωριμία των σπουδαστών με βασικές όψεις του οθωμανικού πολιτισμού και κόσμου. Πρόκειται για μια ιστορική πραγματικότητα, η οποία είναι τόσο κοντά μας, και ταυτόχρονα τόσο άγνωστη στους περισσότερους Έλληνες. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της νεοελληνικής ιστορίας και παράλληλα, είναι δίπλα μας, καθώς τα υλικά τεκμήρια της οθωμανικής παρουσίας αφθονούν στη Θεσσαλονίκη.

  • Στο πλαίσιο γνωριμίας με αυτόν τον άγνωστο κόσμο, τα σεμινάρια θα οργανωθούν κατά μήκος δύο αξόνων. Από τη μια, θα στοχεύουν στη μελέτη της οθωμανικής γλώσσας, ενώ παράλληλα, το γλωσσικό μάθημα θα εμπλουτίζεται με στοιχεία λογοτεχνίας, ιστορίας, τέχνης, και παρουσίασης βασικών όψεων της οθωμανικής κοινωνίας.

  • Στο πλαίσιο αυτής της διττής πορείας, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ιστορία της Θεσσαλονίκης ως παραδειγματικής περίπτωσης αυτού που ονομάζουμε οθωμανική πραγματικότητα.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους

(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) στη Γραμματεία της Σχολής στη διεύθυνση sbg@imxa.gr

 


 

Ankara University Turkish and Foreign Languages Research and Application Center

 

Το μοναδικό κρατικό κέντρο της Τουρκίας, αρμόδιο για τη διδασκαλία και διάδοση της τουρκικής γλώσσας, καθώς και για τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης. Τα πτυχία του αναγνωρίζονται παγκοσμίως.

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

 Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου

του Αίμου

Αποκλειστικό κέντρο οργάνωσης εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας TÖMER στην Ελλάδα

 


 

 

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
      Pushkin State Russian Language Institute

 

Αγαπητοί υποψήφιοι και ενδιαφερόμενοι για τη ρωσική γλώσσα,

Έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της από 30/7/2015 τροποποιητικής απόφασης του ΑΣΕΠ, αναφορικά με τον τρόπο απόδειξης γλωσσομάθειας της ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp, σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) και το Κρατικό Ινστιτούτο Πούσκιν της Μόσχας συνεχίζουν την μακροχρόνια συνεργασία τους και εισάγουν το νέο σύστημα πιστοποίηση γλωσσομάθειας της Ρωσικής (ТРКИ – TORFL).

 Το ТРКИ (Тест по русскому языку как иностранному) αποτελείται από 6 επίπεδα, κατ’ αντιστοιχία με την ευρωπαϊκή κλίμακα πιστοποίησης γλωσσομάθειας (CEFR): Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2  (βλ. πίν).

Κάθε εξέταση (ανεξαρτήτως επιπέδου) αποτελείται από πέντε μέρη: «Λεξιλόγιο», «Γραμματική», «Κατανόηση κειμένου», «Παραγωγή γραπτού λόγου», «Κατανόηση ακουστικού», «Παραγωγή προφορικού λογού».

 

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την αντιστοιχία των επιπέδων:

 

Level comparison with common EFL tests, ALTE and CEFR

TORFL- ТРКИ

ALTE level

CEFR level

ESOL exam

IELTS exam

TOEIC

TOEFL

Level 4

Level 5

C2

CPE

7.5+

Level 3

Level 4

C1

CAE

6.5–7

950+

270+

Level 2

Level 3

B2

FCE

5–6

785–949

227–269

Level 1

Level 2

B1

PET

3.5–4.5

550–784

163–226

Basic

Level 1

A2

KET

3

225–549

96–162

Elementary

Breakthrough

A1

1–2

120–224

Σε περίπτωση επιτυχίας (πάνω από 66% σε καθένα από τα επιμέρους τμήματα εξέτασης), εκδίδεται πιστοποιητικό του κράτους με τη σφραγίδα του φορέα διεξαγωγής της εξέτασης, δηλαδή του Κρατικού Ινστιτούτου Πούσκιν της Μόσχας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μορφή του πιστοποιητικού που λαμβάνει ο/η επιτυχών /-ούσα στις εξετάσεις, στον παρακάτω ιστότοπο:

http://www.pushkin.institute/Certificates/CGT/obrazcy_sertifikatov.php

δελτίο τύπου

 


 

Διάταγμα του Υπουργού Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας №1394 από 28 Οκτωβρίου 2014

 

 «Περί εγκρίσεως εκπαιδευτικών οργανισμών για τη διεξαγωγή κρατικών εξετάσεων

στη ρωσική γλώσσα ως ξένη»

Καταχωρήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 12 Νοεμβρίου 2014 г. Αριθμός καταχώρησης: 34679

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 περί κανονισμών σχετικά με τη σειρά εξέτασης των θεμάτων της υπηκοότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που εγκρίθηκε με το προεδρικό διάταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τις 14 Νοεμβρίου 2002 ,N 1325 (Συλλογή Νόμων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 2002, N 46, αρ. 4571; 2004, N 1, αρ. 16; 2006, N 45, αρ. 4670; 2007, N 31, αρ. 4020; 2008, N 29, αρ. 3476; 2009, N 34, αρ. 4170; N 43, αρ. 5049; 2011, N 43, αρ. 6025; 2012, N 23, αρ. 2991; N 38, αρ. 5074; N 50, αρ. 7016; N 53, αρ. 7869; 2013, N 52, αρ. 7146; 2014, N 32, αρ. 4469) παράγραφος 8 περί της Διαδικασίας και κριτηρίων για την ένταξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη λίστα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που διεξάγουν την Κρατική Πιστοποίηση της ρωσικής γλώσσας ως ξένης, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τις 18 Ιουνίου 2014 г. N 666 (καταχωρήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τις 8 Αυγούστου 2014 г., αριθμός καταχώρησης N 33495),

Διατάσσω: 

1.     Να εγκριθεί ο επισυναπτόμενος κατάλογος των εκπαιδευτικών οργανισμών οι οποίοι διεξάγουν την Κρατική Πιστοποίηση της ρωσικής γλώσσας ως ξένης.

2.     Να κηρυχθεί άκυρη η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τις 18 Φεβρουαρίου 2004 N 735 "Περί της εγκρίσεως των εκπαιδευτικών οργανισμών (ιδρυμάτων) για την διεξαγωγή της Κρατικής Πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας ως ξένης των ξένων υπηκόων και προσώπων άνευ υπηκοότητας για απονομή της υπηκοότητας Ρωσικής Ομοσπονδίας (καταχωρήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τις 9 Μαρτίου2004, αρ. καταχώρησης 5626 )

 

Ο Υπουργός

 Δ. Λιβάνοβ

 


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Από τον Ιούνιο του 2014, μετά  την κατάργηση του Ινστιτούτου Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Δημοσίων Σχέσεων, εκχωρήθηκε στο Ίδρυμά μας, η πλούσια βιβλιοθήκη του, και η βιβλιοθήκη του ΟΗΕ (Depository Library of the United Nations).  

Το Ίδρυμα έχει ξεκινήσει την ηλεκτρονική καταγραφή και καταχώρηση των παραπάνω βιβλίων και περιοδικών στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης http://imxa.static.otenet.gr:8000/cgi-bin/gw_48_0_3_5/chameleon, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των αναγνωστών επιστημόνων/ερευνητών σ’ αυτά και την ταυτόχρονη ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).