Ανακοινώσεις


 


 

 


 

 

 

 

 

 


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

24-25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), www.imxa.gr  και το State Pushkin Institute οf Russian Language Moscow, www.pushkin.edu.ru,  φορέας που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ συνεχίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία τους πρόκειται να προχωρήσουν στη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας στις 24-25 Φεβρουαρίου 2018.

Το ТРКИ (Тест по русскому языку как иностранному) αποτελείται από 6 επίπεδα, κατ’ αντιστοιχία με την ευρωπαϊκή κλίμακα πιστοποίησης γλωσσομάθειας (CEFR): A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Κάθε εξέταση (ανεξαρτήτως επιπέδου) αποτελείται από πέντε μέρη: «Λεξιλόγιο», «Γραμματική», «Κατανόηση κειμένου», «Παραγωγή γραπτού λόγου», «Κατανόηση ακουστικού», «Παραγωγή προφορικού λογού».
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή τους για τις εξετάσεις από 4.12.2017 έως 31.01.2018 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sbg@imxa.gr  είτε στη Γραμματεία της Σχολής καθημερινά 16:00–20:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.imxa.gr ή να επικοινωνούν με τη Σχολή Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών καθημερινά 16:00 έως 20:00.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2018 (Σάββατο και Κυριακή) στο ΙΜΧΑ στις 9:00 π.μ.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

Άρχισαν οι εγγραφές για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά

Κάντε έγκαιρα την εγγραφή σας στα νέα τμήματα και κερδίστε έκπτωση 10%.

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 9 Οκτωβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.imxa.gr

ή να επικοινωνούν με τη Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών

καθημερινά 14:00 έως 20.00.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο 2310-830225
E-mail: sbg@imxa.gr


 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

24-25 Ιουνίου 2017

Αιτήσεις μέχρι 15 Ιουνίου


Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Σχολής στο
2310 830 225 και στο sbg@imxa.gr

 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

Αποκλειστικό κέντρο

οργάνωσης εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας TӦMER

στην Ελλάδα

 

 


CALL FOR PAPERS


   Balkan Studies (BS) is an open access international journal published by the Institute for Balkan Studies in Thessaloniki, Greece. The journal publishes research papers in the fields of History, Social Studies, Folklore, Economy, Religion, etc. from Antiquity to Modern times and focuses particularly on the geographic area of Eastern Mediterranean: Balkans/SE Europe, Black Sea, Middle East, North Africa.

   Since 2012 Balkan Studies is published in electronic version on the official website of the Institute for Balkan Studies: www.imxa.gr

   Prospective authors are invited to submit original papers for Vol. 52 which is scheduled to be published by the end of 2017.

   Papers and abstracts can be sent to to Editor-in-Chief: Prof. Ioannis Mourelos imxa@imxa.gr  or at elefmant@hist.auth.gr

 

  Proposal submission (with a 200 words abstract): until May 15, 2017.

  Final paper: until July 30, 2017

  Original papers: 7-10.000 words (footnotes included)

  Book reviews: 1.500 words

  Review essays: 3.500 words

  All submissions are subjected to double-blind peer review.


Ioannis Mourelos Professor,

Aristotle University of Thessaloniki,

Editor-in-Chief


Editorial Board:

Ilias Kouskouvelis,

Professor, University of Macedonia


Kyriakos Kentrotis

Professor, University of Macedonia

 
Eleftheria Manta,

Lecturer, Aristotle University of Thessaloniki


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ


     Τα Βαλκανικά Σύμμεικτα είναι ένα γνωστό επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται από το 1980 από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του ανέκαθεν υπήρξε να αποτελέσει ένα βήμα δημοσίευσης εργασιών νέων Ελλήνων και ξένων ερευνητών, στην ελληνική γλώσσα, με θέματα που εντάσσονται στα γνωστικά πεδία της Ιστορίας, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, της Γλωσσολογίας, της Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Οικονομίας, της Θρησκείας, της Διπλωματίας και των Διεθνών Σχέσεων κ.λπ. και σχετίζονται με την Ελλάδα και τον ευρύτερο χώρο της ΝΑ Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.
     Από το 2014 το περιοδικό δημοσιεύεται πλέον αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, διαθέσιμη από τον ιστότοπο του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου: www.imxa.gr

    Το προσεχές Τεύχος, αρ. 18, προβλέπεται να κυκλοφορήσει έως το τέλος του 2017. Όσοι ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν μελέτες τους μπορούν να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, αποστέλλοντας τον τίτλο και μία σύντομη περίληψη του προτεινόμενου άρθρου στην κυρία Ελευθερία Μαντά, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, στο elefmant@hist.auth.gr  ή στο elemanta@yahoo.gr
 

Υποβολή πρότασης (με περίληψη 200 λέξεων): έως 15 Μαΐου 2017

Τελικό κείμενο: έως 30 Ιουλίου 2017

Έκταση κειμένου: 6-10.000 λέξεις (περιλαμβανομένων των υποσημειώσεων)

Βιβλιοκρισίες: 1.500 λέξεις

Κριτικά δοκίμια: 3.500 λέξεις

Όλες οι προτάσεις υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης από ειδικούς.


Παρασκευή Νάσκου-Περράκη τ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Υπεύθυνη της Έκδοσης
 

Συντακτική Επιτροπή:

Κυριάκος Κεντρωτής

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Φώτιος Σιώκης

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Ελευθερία Μαντά

Λέκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ


ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ (1939-1945)


Η Διεπιστημονική Ομάδα Νέων (ΔΟΝ) και το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) διοργανώνουν επιστημονική συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψήφιων Διδακτόρων και Νέων Ερευνητών με θέμα «Τα Βαλκάνια στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945)», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 21-22 Οκτωβρίου 2017.


Στόχος της συνάντησης είναι η ανάδειξη της ερευνητικής προσπάθειας των νέων επιστημόνων και η παρουσίαση νέων προβληματισμών και προσεγγίσεων.


Ως ενδεικτικοί θεματικοί άξονες προτείνονται:


1. Πολιτικά και Διπλωματικά Δρώμενα

2. Πολεμικός Σχεδιασμός και Στρατιωτικές Επιχειρήσεις

3. Κοινωνία και Οικονομία

4. Αντίσταση και Δωσιλογισμός

5. Μορφές Βίας και Ολοκαύτωμα

6. Εθνοτικά Ζητήματα

7.  Ιδεολογία και Προπαγάνδα

8. Διαχείριση της Μνήμης

9. Πολιτισμική Δραστηριότητα


Οι προτεινόμενες θεματικές εγκολπώνουν, προφανώς, και ειδικότερα θέματα και εκφάνσεις της εποχής που τίθενται υπό έρευνα. Τα Πολιτικά και Διπλωματικά Δρώμενα αφορούν την ολότητα του πολέμου, από την έκρηξή του, στην επικράτηση της Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας και τις πολιτικές της στην περιοχή, τους διαφορετικούς εσωτερικούς πόλους εξουσίας μέσα στα ίδια τα κράτη, μέχρι και τη μεταπολεμική επιβολή κομμουνιστικών καθεστώτων και τις εμφύλιες διαμάχες έως το 1945. Στη θεματική της Κοινωνίας και της Οικονομίας διάφορα παραδείγματα είναι δυνατό να ανευρεθούν στο ζήτημα του επισιτισμού και την οικονομική εκμετάλλευση των κρατών από τον κατακτητή, ενώ το θέμα των Μορφών Βίας παραπέμπει σε εσωτερικές συγκρούσεις, ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας, ή τρομοκρατικές πολιτικές από τα ναζιστικά στρατεύματα απέναντι στους αμάχους. Τέλος, η Διαχείριση της Μνήμης και η Πολιτισμική Δραστηριότητα πραγματεύονται, ενδεικτικά, αναμνήσεις και μεταπολεμικές ερμηνείες καθώς και προσπάθειες προστασίας ή αρπαγής πολιτιστικών μνημείων.


Γλώσσες της συνάντησης θα είναι η ελληνική και η αγγλική.


Οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να αποστείλουν τον τίτλο και την περίληψη (έως 350 λέξεις) της ανακοίνωσής τους, διάρκειας το πολύ 20΄, με αναφορά στη μεθοδολογία και τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και σύντομο βιογραφικό μέχρι τις 31 Μαΐου 2017 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις don@imxa.gr  και gallet@windowslive.com


Τα έξοδα μετακίνησης και διατροφής θα βαρύνουν τους συνέδρους.


Επιστημονική Επιτροπή

Vemund Aarbakke, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

Στράτος Δορδανάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ΠΑΜΑΚ Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ, Μέλος ΔΣ ΙΜΧΑ

 Σέβη Τριανταφύλλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ

Λουκιανός Χασιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ


Οργανωτική Επιτροπή

Έλενα Χαϊδιά, Γραμματέας ΙΜΧΑ

 Γεώργιος Πολύχρους, ΜΔΕ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας ΑΠΘ

Πέτρος Κώρης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας ΑΠΘ

Φωτεινή Τσιρώνη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιστορίας Χωρών Χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογίας ΑΠΘ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

στα πλαίσια των Θεματικών Βραδιών

σας προσκαλεί στη διάλεξη του τ.  Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,

επίτιμου Αρεοπαγίτη Λέανδρου Ρακιντζή, με θέμα:

Ελληνικό Δημόσιο: Παθογένειες και Θεραπεία

την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 στις 19:00,

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ιδρύματος “Βασίλειος Λαούρδας”,

Μεγ. Αλεξάνδρου 31Α, 3ος όροφος

Ελεύθερη συμμετοχή με βεβαίωση παρακολούθησης

 Μαγνητοσκόπηση της διάλεξης μπορείτε να παρακολουθήσετε:

Μέρος Α’: https://www.youtube.com/watch?v=8nvZlIr0wHg

Μέρος Β’ (Συζήτηση): https://www.youtube.com/watch?v=p5PThiiU7pY


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΣΛΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  ΤΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΛΑΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

                Η είσοδος των σλαβικών λαών στον Χριστιανισμό σήμαινε αυτόματα την ένταξή τους στη μεγάλη οικογένεια των πολιτισμένων λαών της Ευρώπης. Η κυριλλο-μεθοδιανή αποστολή στη Μ. Μοραβία είχε ως αποτέλεσμα της δημιουργία του πρώτου σλαβικού αλφαβήτου και κατά συνέπεια την ανάπτυξη του γραπτού σλαβικού πολιτισμού. Έκτοτε σημειώθηκε μία συνεχή και αδιάκοπη ροή πολιτιστικών επιρροών από τον βυζαντινό κόσμο, με συνέπεια τη δημιουργία μιας λογοτεχνικής παράδοσης, που είχε βασιστεί σε βυζαντινά πρότυπα. Στην Παλαιά Εκκλησιαστική Σλαβονική Γλώσσα μεταφράστηκαν τα Λειτουργικά Κείμενα από τους αδερφούς Κωνσταντίνο-Κύριλλο και Μεθόδιο.

                Στόχος του σεμιναρίου είναι κυρίως η επαφή των σπουδαστών με τις  μορφές του μεσαιωνικού σλαβικού πολιτισμού με έμφαση στο ρόλο και τη σημασία της Παλαιοσλαβικής γλώσσας.

                Η οργάνωση της διδασκαλίας των σεμιναρίων θα αποτελείται από δύο κατευθυντήριους άξονες. Σε πρώτη φάση θα μελετηθεί η Παλαιοσλαβική γλώσσα σε γραμματικό, φωνολογικό και συντακτικό επίπεδο, ενώ από την άλλη οι παραδόσεις θα εμπλουτίζονται με αναφορές στην ιστορική πραγματικότητα των σλαβικών λαών, στη λογοτεχνική παραγωγή τους, στην εξέλιξη και μορφή της τέχνης. Παράλληλα θα γίνονται αναφορές στις κοινωνικές, στις πολιτικές, στις εκκλησιαστικές και τέλος στις ιδεολογικές προεκτάσεις.

                Βασικός άξονας της διδασκαλίας θα είναι η διαδραστική παρουσίαση του εποπτικού υλικού (διαφάνειες pdf, power point) και η ομαδοσυνεργατική συμμετοχή των σπουδαστών μέσω ηλεκτρονικού φόρουμ, το οποίο θα λειτουργήσει βοηθητικά, με στόχο την εμπέδωση της ύλης των μαθημάτων.

                Έτσι, μετά το πέρας του σεμιναρίου θα έχουν αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα της Παλαιοσλαβικής γλώσσας και του σλαβικού μεσαιωνικού κόσμου γενικότερα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) στη Γραμματεία της Σχολής στη διεύθυνση sbg@imxa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με τη Γραμματεία της Σχολής από τις 16:30-21:30.

 


http://www.imxa.gr/images/sbg_logo.jpg

Άρχισαν οι εγγραφές

για τα νέα τμήματα εκμάθησης γλωσσών

 

Πες το στον φίλο σου ή στη φίλη σου,

εγγραφείτε μαζί

και κερδίστε έκπτωση 30%

Η προσφορά ισχύει μέχρι 27 Ιανουαρίου

Έναρξη μαθημάτων 13 Φεβρουαρίου 2017

Πληροφορίες καθημερινά 9:00-21:00 


Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προσωπικό

του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

σας εύχεται Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Το ΙΜΧΑ θα είναι κλειστό από τις 27 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεπιστημονική Ομάδα Νέων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα:

«Η εποχή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Επιπτώσεις και προοπτικές στον άνθρωπο, την κοινωνία και το παγκόσμιο γίγνεσθαι»

την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 στις 19:00,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ιδρύματος “Βασίλειος Λαούρδας”, 
Μεγ. Αλεξάνδρου 31Α, 3ος όροφος

Εισηγητές: 
Κωνσταντίνος Δημάτης, Ψυχολόγος (MSc, MSc), Υποψήφιος Διδάκτορας Tμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ
 
«Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Κοινωνική Σύνδεση ή Αποσύνδεση;»

Νικόλαος Σερκετζής, Αξιωματικός της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
«Internet. Proceed with caution»

Βενετία Μπαρμποπούλου, Κοινωνιολόγος, Μ.Δ.Ε. Δημοσιογραφίας και Νέων Μέσων, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας ΠΑΜΑΚ
«Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Κοινωνία και Άνθρωπος»

Mustafa Selcuk, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ
«The influence of extremist terrorist groups on the social media»


Τη συζήτηση θα συντονίσει ο
Γεώργιος Πολύχρους

(Μεταπτυχιακός φοιτητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας ΑΠΘ, Εξωτερικός συνεργάτης ΙΜΧΑ)


Ελεύθερη συμμετοχή με βεβαίωση παρακολούθησης


ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

  • Στόχος του σεμιναρίου είναι η γνωριμία των σπουδαστών με βασικές όψεις του οθωμανικού πολιτισμού και κόσμου. Πρόκειται για μια ιστορική πραγματικότητα, η οποία είναι τόσο κοντά μας, και ταυτόχρονα τόσο άγνωστη στους περισσότερους Έλληνες. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της νεοελληνικής ιστορίας και παράλληλα, είναι δίπλα μας, καθώς τα υλικά τεκμήρια της οθωμανικής παρουσίας αφθονούν στη Θεσσαλονίκη.

  • Στο πλαίσιο γνωριμίας με αυτόν τον άγνωστο κόσμο, τα σεμινάρια θα οργανωθούν κατά μήκος δύο αξόνων. Από τη μια, θα στοχεύουν στη μελέτη της οθωμανικής γλώσσας, ενώ παράλληλα, το γλωσσικό μάθημα θα εμπλουτίζεται με στοιχεία λογοτεχνίας, ιστορίας, τέχνης, και παρουσίασης βασικών όψεων της οθωμανικής κοινωνίας.

  • Στο πλαίσιο αυτής της διττής πορείας, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ιστορία της Θεσσαλονίκης ως παραδειγματικής περίπτωσης αυτού που ονομάζουμε οθωμανική πραγματικότητα.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους

(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) στη Γραμματεία της Σχολής στη διεύθυνση sbg@imxa.gr

 


 

 

Ankara University Turkish and Foreign Languages Research and Application Center

 

Το μοναδικό κρατικό κέντρο της Τουρκίας, αρμόδιο για τη διδασκαλία και διάδοση της τουρκικής γλώσσας, καθώς και για τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης. Τα πτυχία του αναγνωρίζονται παγκοσμίως.

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2-3 Ιουλίου 2016

Αιτήσεις μέχρι 31 Μαΐου.

 

 

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Αποκλειστικό κέντρο

οργάνωσης εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας TӦMER

στην Ελλάδα

 


 

 

  

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
      Pushkin State Russian Language Institute

 

Αγαπητοί υποψήφιοι και ενδιαφερόμενοι για τη ρωσική γλώσσα,

Έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της από 30/7/2015 τροποποιητικής απόφασης του ΑΣΕΠ, αναφορικά με τον τρόπο απόδειξης γλωσσομάθειας της ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp, σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) και το Κρατικό Ινστιτούτο Πούσκιν της Μόσχας συνεχίζουν την μακροχρόνια συνεργασία τους και εισάγουν το νέο σύστημα πιστοποίηση γλωσσομάθειας της Ρωσικής (ТРКИ – TORFL).

 Το ТРКИ (Тест по русскому языку как иностранному) αποτελείται από 6 επίπεδα, κατ’ αντιστοιχία με την ευρωπαϊκή κλίμακα πιστοποίησης γλωσσομάθειας (CEFR): Α1Α2Β1Β2C1C2  (βλ. πίν).

Κάθε εξέταση (ανεξαρτήτως επιπέδου) αποτελείται από πέντε μέρη: «Λεξιλόγιο», «Γραμματική», «Κατανόηση κειμένου», «Παραγωγή γραπτού λόγου», «Κατανόηση ακουστικού», «Παραγωγή προφορικού λογού».

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την αντιστοιχία των επιπέδων:

Level comparison with common EFL tests, ALTE and CEFR

TORFL- ТРКИ

ALTE level

CEFR level

ESOL exam

IELTS exam

TOEIC

TOEFL

Level 4

Level 5

C2

CPE

7.5+

Level 3

Level 4

C1

CAE

6.5–7

950+

270+

Level 2

Level 3

B2

FCE

5–6

785–949

227–269

Level 1

Level 2

B1

PET

3.5–4.5

550–784

163–226

Basic

Level 1

A2

KET

3

225–549

96–162

Elementary

Breakthrough

A1

1–2

120–224

 Σε περίπτωση επιτυχίας (πάνω από 66% σε καθένα από τα επιμέρους τμήματα εξέτασης), εκδίδεται πιστοποιητικό του κράτους με τη σφραγίδα του φορέα διεξαγωγής της εξέτασης, δηλαδή του Κρατικού Ινστιτούτου Πούσκιν της Μόσχας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μορφή του πιστοποιητικού που λαμβάνει ο/η επιτυχών /-ούσα στις εξετάσεις, στον παρακάτω ιστότοπο:

http://www.pushkin.institute/Certificates/CGT/obrazcy_sertifikatov.php

δελτίο τύπου 

 

 


Διάταγμα του Υπουργού Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας №1394 από 28 Οκτωβρίου 2014

 

 «Περί εγκρίσεως εκπαιδευτικών οργανισμών για τη διεξαγωγή κρατικών εξετάσεων

στη ρωσική γλώσσα ως ξένη»

Καταχωρήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 12 Νοεμβρίου 2014 г. Αριθμός καταχώρησης: 34679

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 περί κανονισμών σχετικά με τη σειρά εξέτασης των θεμάτων της υπηκοότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που εγκρίθηκε με το προεδρικό διάταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τις 14 Νοεμβρίου 2002 ,N 1325 (Συλλογή Νόμων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 2002, N 46, αρ. 4571; 2004, N 1, αρ. 16; 2006, N 45, αρ. 4670; 2007, N 31, αρ. 4020; 2008, N 29, αρ. 3476; 2009, N 34, αρ. 4170; N 43, αρ. 5049; 2011, N 43, αρ. 6025; 2012, N 23, αρ. 2991; N 38, αρ. 5074; N 50, αρ. 7016; N 53, αρ. 7869; 2013, N 52, αρ. 7146; 2014, N 32, αρ. 4469) παράγραφος 8 περί της Διαδικασίας και κριτηρίων για την ένταξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη λίστα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που διεξάγουν την Κρατική Πιστοποίηση της ρωσικής γλώσσας ως ξένης, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τις 18 Ιουνίου 2014 г. N 666 (καταχωρήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τις 8 Αυγούστου 2014 г., αριθμός καταχώρησης N 33495),

Διατάσσω: 

1.     Να εγκριθεί ο επισυναπτόμενος κατάλογος των εκπαιδευτικών οργανισμών οι οποίοι διεξάγουν την Κρατική Πιστοποίηση της ρωσικής γλώσσας ως ξένης.

2.     Να κηρυχθεί άκυρη η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τις 18 Φεβρουαρίου 2004 N 735 "Περί της εγκρίσεως των εκπαιδευτικών οργανισμών (ιδρυμάτων) για την διεξαγωγή της Κρατικής Πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας ως ξένης των ξένων υπηκόων και προσώπων άνευ υπηκοότητας για απονομή της υπηκοότητας Ρωσικής Ομοσπονδίας (καταχωρήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τις 9 Μαρτίου2004, αρ. καταχώρησης 5626 )

 

Ο Υπουργός

 Δ. Λιβάνοβ

 

 

Κατάλογος των εκπαιδευτικών οργανισμών που διεξάγουν την Κρατική πιστοποίηση

 της ρωσικής γλώσσας ως ξένης

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина". (Κρατικό Ινστιτούτο Πούσκιν της Μόσχας)

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова". (Λομονόσοφ Μόσχας)

3. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов". (Ρωσικό Πανεπιστήμιο της Φιλίας των λαών)

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης)

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет" (Κρατικό Πανεπιστήμιο του Τιουμέν)


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Από τον Ιούνιο του 2014, μετά  την κατάργηση του Ινστιτούτου Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Δημοσίων Σχέσεων, εκχωρήθηκε στο Ίδρυμά μας, η πλούσια βιβλιοθήκη του, και η βιβλιοθήκη του ΟΗΕ (Depository Library of the United Nations).  

Το Ίδρυμα έχει ξεκινήσει την ηλεκτρονική καταγραφή και καταχώρηση των παραπάνω βιβλίων και περιοδικών στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης http://192.168.92.22:8000/cgi-bin/gw_48_0_3_5/chameleon, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των αναγνωστών επιστημόνων/ερευνητών σ’ αυτά και την ταυτόχρονη ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).