Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου

 

Η’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

21-24 Νοεμβρίου 2017


Η Μακεδονία από τον θάνατο του Φιλίππου Β΄ έως την άνοδο του Αυγούστου στην εξουσία 

 

Τα Διεθνή Συμπόσια για την Αρχαία Μακεδονία που οργανώνει από το 1968 στη Θεσσαλονίκη το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) απέκτησαν από νωρίς παγκόσμια αναγνώριση και ακτινοβολία ως βήμα για την προβολή μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης ερευνητικής δραστηριότητας. Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι περιοδικές αυτές επιστημονικές συναντήσεις, στις οποίες αποτυπώνεται η εντυπωσιακή πρόοδος της πρόσφατης αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας για την αρχαία Μακεδονία, αντικατοπτρίζουν με ενάργεια το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη μελέτη της περιοχής αυτής που παλιότερα τοποθετούνταν στο περιθώριο του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

 

Μέχρι σήμερα έχουν διοργανωθεί επτά διεθνή συμπόσια. Συγκεκριμένα: Α΄ Συμπόσιο 1968, το Β΄ Συμπόσιο το 1973, το Γ΄ το 1977, το Δ΄ το 1983, το Ε΄ το 1989 και το ΣΤ΄ το 1996.

 

Στις 21-24 Νοεμβρίου 2017 το ΙΜΧΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος συνδιοργανώνουν το Η’ Διεθνές Συμπόσιο για την Αρχαία Μακεδονία.

 

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν 60 διαπρεπείς επιστήμονες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι σε διάστημα 4 ημερών θα προσπαθήσουν να αναδείξουν τις πτυχές του θέματος αυτού, το οποίο αρχίζει από το θάνατο του Φιλίππου Β’, δηλαδή από την άνοδο του Μεγ. Αλεξάνδρου στο βασίλειο της Μακεδονίας. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

                                                                                                                                                                         

 Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα των εργασιών, για τους ομιλητές, τις περιλήψεις των ανακοινώσεων τους, καθώς και ένα αφιέρωμα στα προηγούμενα διεθνή συμπόσια.

 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

 

Τσεκούρας Ιωάννης , Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πρόεδρος ΙΜΧΑ, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Ακαμάτης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μανωλεδάκης Μανόλης , Επίκουρος Καθηγητής Αρχαιολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Νίγδελης Παντελής , Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ξυδόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Γραμματεία Συμποσίου, Έλενα Χαϊδιά, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου